3. Kontrakt 1b Kämpinge – Böste fiskeläge, samt Skanör

Etappen byggdes av Skånska Cementgjuteriet med byggstart i juli 1939. Sträckningen löper från Kämpinge (#327) till Böste fiskeläge (#258) och innefattar Trelleborg med hamnområdet. I Trelleborg kompletterades linjen senare med pansarhinder och ett relativt stort antal stadsvärn. I byggnadsetappen ingick även uppförandet av fyra värn vid Skanörs hamn, eller noga räknat uppfartsvägen från hamnen. Värnen i Skanör fick numrering med romerska siffror (#XIX-XXII). Totalt byggdes 78 värn inom etappen, varav fyra vid Skanör)

Pansarvärnskanonvärnet XXI (21) vid uppfarten från Skanörs hamn.

Pansarvärnskanonvärnet XXI (21) vid uppfarten från Skanörs hamn.