6. Kontakt 4 Böste – Bollsvik

Sträcker sig på östra sidan av Böste fiskeläge (#257) till det lilla fiskeläge Hörte (#201). Området, eller sträckningen, består av små fiskelägen, eller byar med vi den tiden glest befolkade strandområden. Byggnadsentreprenör var J E Liljengren från Malmö och bygget startade i juli 1939. Totalt uppfördes här 56 värn.

Kulsprutevärn 210, Ksp I. Av värnen som byggdes på sträckan var 30 styck av denna typ.

Kulsprutevärn 210, Ksp I. Av värnen som byggdes på sträckan var 30 styck av denna typ.