malware scanner 7. Kontrakt (militärt) – Nybroån – Hammarsbackar – Fort & Bunker

7. Kontrakt (militärt) – Nybroån – Hammarsbackar

Värn 138 ingick i denna sträckning. Här en bild strax efter färdigställandet(?) tagen under Andra världskriget med soldater sittande ovanför ingången. Värnet var är ett Pv-värn därav den större ingången (foto: Krigsarkivet)

Värn 138 ingick i denna sträckning. Här en bild strax efter färdigställandet(?) tagen under Andra världskriget med soldater sittande ovanför ingången. Värnet var är ett Pv-värn därav den större ingången (foto: Krigsarkivet)

En lång och utsträckt byggnadsetapp utförd av 1.Ingenjörbataljonen vid Ing 2 från Eksjö. Värnen ligger med mycket olika placeringar inom den långa sträckningen från Nybrostrand (#145) till Baskemölla (#49b) dock med stora olikheter i numreringen. Etappens 34 värn ligger inom nummerserien 7 – 145. Byggnadsarbetena utfördes under augusti till oktober 1939. Sträckningen kallas ibland också Hammarsbackar – Rörum.

Kanonvärnet 30 i Brantevik, mellan de två hamnpartierna.

Kanonvärnet 30 i Brantevik, mellan de två hamnpartierna.

Orsaken var att man ville kontrollera hur militärt byggande stod sig i jämförelse med civila entreprenörer. En jämförelse som den militärt utförda etappen tog hem med råge! Som jämförelse användes fyra värn i Ystad jämfört med fyra ”genomsnittsvärn” från 1. byggnadsetappen. De ”civila” värnen kostade totalt 59 156 kr (fyra värn) jämfört med de ”militära” som låg på c:a 33 000 kr. En skillnad på 45%! Vid en mer omfattande kontroll blev skillnaden lägre, och landade på 35%. Slutsatsen blev att militär trupp kunde utföra arbetet betydligt billigare och med samma kvalitet som hos en civil entreprenör. Av olika anledningar kom dock aldrig militärt byggande att användas i någon större utsträckning.

Pv-värnet 141, som tillhörde denna etapp, vid Nybrostrand, får sin skyddande stenmantel.

Pansarvärnskanonvärnet 141, som tillhörde denna etapp, vid Nybrostrand, får sin skyddande stenmantel. (foto: Krigsarkivet)

Huvuddelen av 1.etappens värn låg på sträckningen Baskemölla till Hammarsbackar och utfördes under augusti – oktober 1939. Merparten av värnen var kulsprutevärn typ I (16 st). Övriga värn var Ksp II (8), Pv (3), Pv/Kanon (3) och Observationsvärn (4). Värnet på bilden ovan (141), och de övriga vid Nybrostrands sandstrand finns fortfarande kvar, om än begravda under stora mängder sand. Värn 141 är svårt att upptäcka eftersom det är helt begravt under sanden. Grannvärnet, 141, är lättare att få syn på, men det är endast observationshuven som sticker upp ur sanden.

Bara den gamla observationshuven avlöjar att det finns ett betongvärn under sanden. Men platsen är perfekt för utflykten och badet.

Bara den gamla observationshuven avslöjar att det finns ett betongvärn under sanden. Men platsen är perfekt för utflykten och badet.