8. Kontrakt 5, Kämpinge – Höllvikens hållplats (Jvgstation)

Största delen av denna sträckning består av landsidan (norra) på Falsterbokanalen (#I – XVI) med lägsta nummer vid Öresundssidan, samt ett observationsvärn på Ljungens hed #XVII(idag golfbana). Byggnadsentreprenör var AB Tekniska Byggnadsbyrån Delin & Perslow, Stockholm, och arbetena startade i september 1939. Värnen här färdigställdes parallellt med byggandet av kanalen. I sträckningen ingick ingick ett fåtal värn längs en kort strandsträcka vid Kämpinge (#325 – 333) där Skånska Cementgjuteriet redan färdigställt ett antal värn (3. Kämpinge – Böste). I anslutning till kanalområdet uppfördes senare ett omfattande skanssystem med pansarhinder och spärrar de värnen ingick.

Skjutsektorerna för värnen längs Falsterbokanalen (grafik: Lars Dahlbom)

Skjutsektorerna för värnen längs Falsterbokanalen (grafik: Lars Dahlbom)

Värn VII (7) vid Falsterbokanalen. Värnet är ett kulsprutevärn, Ksp I.

Värn VII (7) vid Falsterbokanalen. Värnet är ett kulsprutevärn, Ksp I.