Utbyggnadsperioderna 1939. 1.Perioden 1939.

Detaljplanering under rekognosering längs Skånska sydkusten. Från vänster ses Ing Lundqvist, Major O Häger (I 7), Löjtnant G Reuterswärd, Major I Axell och Ing Hägglund. (foto: Krigsarkivet)

Detaljplanering under rekognosering längs Skånska sydkusten. Från vänster ses Ing Lundqvist, Major O Häger (I 7), Löjtnant G Reuterswärd, Major I Axell och Ing Hägglund. (foto: Krigsarkivet)

Perioden startade i juli 1939 och pågick tills december samma år. Två försöksbyggen gjordes dock tidigare på året. Totalt byggdes 267 värn på sträckningen Rörumsåns utlopp (Österlen) till Höllvikens hållplats (järnvägsstationen).Sträckning hade rekognoserats under fyra veckor i november 1938, av tre olika rekognoseringsgrupper. Fortsatta rekognoseringar genomfördes april 1939, då fem grupper rekognoserade sträckningen Höllviken-Skälderviken, Rörum-Åhus samt Listerlandet