Utbyggnadsperioderna 1939 – 1940. 2.Perioden vintern/våren 1940

Pv-värnet 141 vid Nybrostrand får sin skyddande stenmantel.

Pv-värnet 141 vid Nybrostrand får sin skyddande stenmantel. (foto: Krigsarkivet)

2.Perioden pågick under december 1939 till april 1940 och pågick både på den östra och västra sidan av Skåne, dels vid Hanöbukten samt vid Abbekås (södra Skåne) samt vid det som kallades Skåne – Väst och omfattade sträckningen Landskrona till Arild på Kullahalvön. Totalt uppfördes inom dessa etappområden 124 värn. Byggnadsperioden kom att bli mycket besvärlig p g a av den ovanligt sträcka vinter med stark kyla och snö. Även brist på material började göra sig kännbar. Perioden omfattade endast 4 etapper med kontraktnummer 8, 9 ,9 a och 10.