Ett helt oskyldigt plåthus med vidhängande skyddsrum.

Ett helt oskyldigt plåthus med vidhängande skyddsrum.

Ett helt oskyldigt plåthus med vidhängande skyddsrum.