malware scanner februari 2012 – Fort & Bunker

Vecka 8 Nu försvinner historien!?

Så var den på väg ut, årets första utgåva av FORT & BUNKER. Framsidan pryds av Skånes Caroliner under ett övningspass på Revingehed. Ett gäng

I den mindre skalan, men en plats för minnena.

vecka 5 – 7 Det gick snabbt!

Det var varit både kallt, och tyst. Med kallt avses väderleken som gav oss temperaturer härnere på ner till 12-13 grader kallt. Och tyst från