Vecka 8 Nu försvinner historien!?

2012 års första nummer av FORT & BUNKER!

2012 års första nummer av FORT & BUNKER!

Så var den på väg ut, årets första utgåva av FORT & BUNKER. Framsidan pryds av Skånes Caroliner under ett övningspass på Revingehed. Ett gäng som kämpar för att bevara delar av vår militärhistoria. Annat är det i Trelleborg. Där gör man sig av med de sista ”minnena” från andra världskriget. Stadsvärnen plomberas, luftvärnsställningar och skyddsrum raseras.

Luftvärnsställningen Lv 28 med skyddsrummet R 28.

Luftvärnsställningen Lv 28 med skyddsrummet R 28.

Den gamla luftvärnsställningen, den sista av Trelleborgs ganska många luftvärnsställningar, faller nu för grävsmaskinerna. Klämd mellan stora infarten och färjeläget har lv-ställningen legat här. Från början omgiven av stridsvagnshinder och spärrar i en ganska välbeväxt dunge. Först försvann stridsvagnshindren och nu försvinner själv pjäsplatsen och de två skyddsrummen. Jag har svårt att förstå rivningen. Själva den synliga betongkonstruktionen, luftvärnsställningen, låg på en smal parkremsa mellan två extreemt trafikerade vägar/gator. Den ena är huvudinfarten till staden norrifrån, den andra är en stor utfart från färjeterminalen. Varför behövde detta raseras? Samtidigt med detta plomberas samtliga återstående betongvärn i staden. Värnen byggdes 1942/1943 som en del i försvarsansträngningarna, precis som i övriga skånska hamnstäder. Allt sedan dess har de stora betongvärnen varit en del av stadsmiljön.

Stadsvärnet T 3 vid den gamla infarten till Trelleborg.

Stadsvärnet T 3 vid den gamla infarten till Trelleborg.Samma värn, ganska många år tidigare, Notera hur man försöker dölja värnet genom påmålade fönster.

Stadsvärnet T 3 många, många år tidigare. Notera hur man försöker dölja värnet genom påmålade fönster och affischering.

Stadsvärnet T 3 många, många år tidigare. Notera hur man försöker dölja värnet genom påmålade fönster och affischering.Här en kort överblick över de värn som nu skall plomberas och sakta kommer att försvinna in i historieglömskan igen.T 2

T 2

T 2

 

T 8

T 8

T 10

T 10

T 13

T 13

T 16 a och T 16 b. Två stycken väl dolda pansarvärnskanonvärn. Byggda som två "lådor" på i var sin ända av muren som kringgärdar huset.

T 16 a och T 16 b. Två stycken väl dolda pansarvärnskanonvärn. Byggda som två "lådor" på i var sin ända av muren som kringgärdar huset.

T 20. Cirkelrunt kulsprutevärn.

T 20. Cirkelrunt kulsprutevärn.

T 51. Privatägt och ombyggt. Notera de inbyggda fönstren.

T 51. Privatägt och ombyggt. Notera de inbyggda fönstren.

T 52. Också detta längs den gamla infarten till staden.

T 52. Också detta längs den gamla infarten till staden.

Så det blev en intressant tur runt ett Trelleborg som säkert inte många lägger märke till. Värnen omgivningar var dagen till ära rensade, buskar nedklippta och allt förberett för den kommande plomberingen. Röjningen var givetvis tacksam eftersom en del av värnen har varit mycket svåra se på grund av all växtlighet. Men det kanske rent av kan komma upp en skylt någonstans som berättar vad det är för märklig betongkonstruktion som står kvar.
Dagen till är fick jag också chansen att fotografera ett av de kulsprutevärn i Skånelinjen som gäckat mig sedan jag började intressera mig för militärhistoria och fortifikation. Kulsprutevärn 295, beläget i en trädgård och kraftig överväxt. Vid min första inventering 1998 hittade jag inte värnet överhuvudtaget. Några år senare sökte jag igen och konstaterade att värnet nog var raserat. En vinter dag för några år sedan passerade jag platsen och noterade till min förvåning att det låg ett värn där det inte skulle ligga ett värn. Av olika skäl blev det aldrig tillfälle att ta en bild på värnet – förrän nu. Så varsågod Värn 295!

Det gäckande värn 295 i Trelleborg.

Det gäckande värn 295 i Trelleborg.

Så det blev till en händelserik vecka där jag fick chansen att lägga till ett värn i samlingen över dokumenterade försvarsanläggningar. Dessutom bjöd besöket i Trelleborg på ett strålande väder även om vinden gjorde sitt bästa för att blåsa omkull, både fotograf och annat. Avslutningsvis en bild från Trelleborg som mer än något annat berättar att staden är en port ut mot Europa, och ett av Sveriges största färjelägen.

Med färjorna nästan mitt i stan!

Med färjorna nästan mitt i stan!

Så nu är det bara dags att önska en fortsatt trevlig vecka, och vi läses igen om några dagar
Hälsar
Leif H
PS Du har väl inte glömt de båda succeböckerna från förra året. BUNKERBOKEN som tar dig med till kustartilleriets mest hemliga, och avlägsna platser. Samt MUSKÖ boken som tar dig med in i berget till den en gång så hemliga örlogsbasen i Stockholms skärgård.