Efter denna är man ordentligt mätt och belåten!

Efter denna är man ordentligt mätt och belåten!

Efter denna är man ordentligt mätt och belåten!