Det syns väl att det är gott…

Det syns väl att det är gott...

Det syns väl att det är gott…