Här blir man ordentligt mätt! Och gott är det!

Här blir man ordentligt mätt! Och gott är det!

Här blir man ordentligt mätt! Och gott är det!