Informations- och orienteringstavlan över batteriområdet ger dig en uppfattning om områdets storlek och omfattning.

Informations- och orienteringstavlan över batteriområdet ger dig en uppfattning om områdets storlek och omfattning.

Informations- och orienteringstavlan över batteriområdet ger dig en uppfattning om områdets storlek och omfattning.