Ingången till en av ammunitionsbunkrarna.

Ingången till en av ammunitionsbunkrarna.

Ingången till en av ammunitionsbunkrarna.