Det finns en risk att man kan missa något………

Det finns en risk att man kan missa något.........

Det finns en risk att man kan missa något………