Våningsplan 120 mm tornbatteri.

Våningsplan 120 mm tornbatteri.

Våningsplan 120 mm tornbatteri.