Behållare för ”Raketbränsle”. Här med lite Frauenwasser kvar på botten.

Behållare för "Raketbränsle". Här med lite Frauenwasser kvar på botten.

Behållare för ”Raketbränsle”. Här med lite Frauenwasser kvar på botten.