Något trötta funktionärer och deltagare tar sig en välbehövlig paus. Kapten Alf och Birgitta njuter av stillheten.

Något trötta funktionärer och deltagare tar sig en välbehövlig paus. Kapten Alf och Birgitta njuter av stillheten.

Något trötta funktionärer och deltagare tar sig en välbehövlig paus. Kapten Alf och Birgitta njuter av stillheten.