Det stora tältet börjar ta form efter en del våld och övertalning.

Det stora tältet börjar ta form efter en del våld och övertalning.

Det stora tältet börjar ta form efter en del våld och övertalning.