Väntan på stormen. Olle och Leif i insläppet före öppnandet. (foto Bengt Rosander)

Väntan på stormen. Olle och Leif i insläppet före öppnandet. (foto Bengt Rosander)

Väntan på stormen. Olle och Leif i insläppet före öppnandet.
(foto Bengt Rosander)