Överraskande informativa skyltar vid Rinkaby i Skåne.

Överraskande informativa skyltar vid Rinkaby i Skåne.

Överraskande informativa skyltar vid Rinkaby i Skåne.