En skylt som gav en förklaring ”under tiden”!

En skylt som gav en förklaring "under tiden"!

En skylt som gav en förklaring ”under tiden”!