Det kan bli dråpligt, när det inte fungerar

Det kan bli dråpligt, när det inte fungerar

Det kan bli dråpligt, när det inte fungerar