Ett välmaskerat tält. Fullständigt omöjligt att upptäcka. För ventilationens skull har vi palcerat på en kulle i området.

Ett välmaskerat tält. Fullständigt omöjligt att upptäcka. För ventilationens skull har vi palcerat på en kulle i området.

Ett välmaskerat tält. Fullständigt omöjligt att upptäcka. För ventilationens skull har vi palcerat på en kulle i området.