En av uppvisningsvagnarna på väg ut ur arenan. Bra, men….

En av uppvisningsvagnarna på väg ut ur arenan. Bra, men....

En av uppvisningsvagnarna på väg ut ur arenan. Bra, men….