malware scanner Tankarna går till broderlandet Norge, och det känns ganska tungt idag! – Fort & Bunker

Tankarna går till broderlandet Norge, och det känns ganska tungt idag!

Tankarna går till broderlandet Norge, och det känns ganska tungt idag!

Tankarna går till broderlandet Norge, och det känns ganska tungt idag!