En ”omöjlig” plats för inte så länge sedan (bild ur BUNKERBOKEN)

En "omöjlig" plats för inte så länge sedan (bild ur BUNKERBOKEN)

En ”omöjlig” plats för inte så länge sedan (bild ur BUNKERBOKEN)