v Vem kan ana att detta var det hemligaste av det hemliga?

v Vem kan ana att detta var det hemligaste av det hemliga?

v Vem kan ana att detta var det hemligaste av det hemliga?