Så här ser ett traditionsrum ut. F d Överstebostället på Revingehed.

Så här ser ett traditionsrum ut. F d Överstebostället på Revingehed.

Så här ser ett traditionsrum ut. F d Överstebostället på Revingehed.