Uppstigning och avmarsch mot fältet.

Uppstigning och avmarsch mot fältet.

Uppstigning och avmarsch mot fältet.