Samling och förberedelser.

Samling och förberedelser.

Samling och förberedelser.