Sakta håller naturen på att ta över omgivningar.

Sakta håller naturen på att ta över omgivningar.

Sakta håller naturen på att ta över omgivningar.