Skylten som berättar om luftvärnsmuseet.

Skylten som berättar om luftvärnsmuseet.

Skylten som berättar om luftvärnsmuseet.