Me-163. Frågan är vilket som var farligast för piloten? Planet eller fienden?

Me-163. Frågan är vilket som var farligast för piloten? Planet eller fienden?

Me-163. Frågan är vilket som var farligast för piloten? Planet eller fienden?