En stund av allmänt skratt – hjälmutprovning med hårnät.

En stund av allmänt skratt - hjälmutprovning med hårnät.

En stund av allmänt skratt – hjälmutprovning med hårnät.