Eldgivning från fästningsvallen.

Eldgivning från fästningsvallen.

Eldgivning från fästningsvallen.