Forthjässan med sin bestyckning. I bakgrunden syns tornet med sina två 30,5 cm kanoner.

Forthjässan med sin bestyckning. I bakgrunden syns tornet med sina två 30,5 cm kanoner.

Forthjässan med sin bestyckning. I bakgrunden syns tornet med sina två 30,5 cm kanoner.