malware scanner Löpgravarna vid gamla gränsen. I bakgrunden skymtar stora vägen till Hangö. – Fort & Bunker

Löpgravarna vid gamla gränsen. I bakgrunden skymtar stora vägen till Hangö.

Löpgravarna vid gamla gränsen. I bakgrunden skymtar stora vägen till Hangö.

Löpgravarna vid gamla gränsen. I bakgrunden skymtar stora vägen till Hangö.