Blomsternedläggning vid de stupade rikssvenskarnas gravmonument.

Blomsternedläggning vid de stupade rikssvenskarnas gravmonument.

Blomsternedläggning vid de stupade rikssvenskarnas gravmonument.