Här fanns kanoner och artilleri av allehanda slag. I bakgrunden syns Tavastehus slott.

Här fanns kanoner och artilleri av allehanda slag. I bakgrunden syns Tavastehus slott.

Här fanns kanoner och artilleri av allehanda slag. I bakgrunden syns Tavastehus slott.