En ½ oxfilé, uppbunden, brynes på alla sidor.

En ½ oxfilé, uppbunden, brynes på alla sidor.

En ½ oxfilé, uppbunden, brynes på alla sidor.