Informationsskylt vid Ksp-värn 735 i Domsten (foto: Johan Andrée)

Informationsskylt vid Ksp-värn 735 i Domsten (foto: Johan Andrée)

Informationsskylt vid Ksp-värn 735 i Domsten (foto: Johan Andrée)