Det forna DDR med markerade militärhistoriska sevärdheter.

Det forna DDR med markerade militärhistoriska sevärdheter.

Det forna DDR med markerade militärhistoriska sevärdheter.