Luftvärnsställningen Lv 28 med skyddsrummet R 28.

Luftvärnsställningen Lv 28 med skyddsrummet R 28.

Luftvärnsställningen Lv 28 med skyddsrummet R 28.