Stadsvärnet T 3 som det såg ut i förra veckan.

Stadsvärnet T 3 som det såg ut i förra veckan.

Stadsvärnet T 3 som det såg ut i förra veckan.