Stadsvärnet T 3 vid den gamla infarten till Trelleborg.

Stadsvärnet T 3 vid den gamla infarten till Trelleborg.

Stadsvärnet T 3 vid den gamla infarten till Trelleborg.