Observationsvärnet 310 var redan raserat. Altt som återstår är högen med sk ”kvaderstenar” (taktäckningen) som syns i bakgrunden.

Observationsvärnet 310 var redan raserat. Altt som återstår är högen med sk "kvaderstenar" (taktäckningen) som syns i bakgrunden.

Observationsvärnet 310 var redan raserat. Altt som återstår är högen med sk ”kvaderstenar” (taktäckningen) som syns i bakgrunden.