Stadsvärnet T 8 i anslutning till ett gammal industriområde.

Stadsvärnet T 8 i anslutning till ett gammal industriområde.

Stadsvärnet T 8 i anslutning till ett gammal industriområde.