Och här verkligheten! Batteri Longues i Normandie.

Och här verkligheten! Batteri Longues i Normandie.

Och här verkligheten! Batteri Longues i Normandie.