Batteri Azeville, någon kilometer från Utah Beach. Ett välbevarat tyska kustartilleribatteri och en av de många platser som skall besökas under vår veckolånga vistelse i Normandie den kommande veckan.

Batteri Azeville, någon kilometer från Utah Beach. Ett välbevarat tyska kustartilleribatteri och en av de många platser som skall besökas under vår veckolånga vistelse i Normandie den kommande veckan.

Batteri Azeville, någon kilometer från Utah Beach. Ett välbevarat tyska kustartilleribatteri och en av de många platser som skall besökas under vår veckolånga vistelse i Normandie den kommande veckan.